fbpx

OBCHODNÍ PODMÍNKY KOSATEAM

Před použitím Webové stránky si pečlivě přečtěte tuto smlouvu! Vysvětluje naše zásady vracení peněz, vzájemný požadavek rozhodovat o reklamacích a váš závazek uplatnit nárok na základě své individuální kapacity. Používáním webových stránek nebo kliknutím na přijetí nebo souhlas s podmínkami služby, když vám bude tato možnost k dispozici, přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit těmito podmínkami a našimi zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepřistupujte ani jinak nepoužívejte naše webové stránky nebo služby.

Web je nabízen a dostupný uživatelům, kteří jsou starší 18 let. Používáním Webových stránek prohlašujete a zaručujete, že jste plnoletí. Pokud tyto požadavky nesplňujete, nesmíte na Webové stránky přistupovat ani je používat.

základní informace

Provozovatelem internetových stránek www.KosaTeam.com je Tomáš Kosiewicz, se sídlem Turpišova 231, Chrastava, 463 31, Česká Republika, IČ: 75574101, zapsán u krajského soudu Liberec.  

Změny Podmínek Služby

Tomáš Kosiewicz vlastní a provozuje webové stránky a vyhrazuje si právo kdykoli přidat, odstranit a upravit jakékoli podmínky uvedené v těchto podmínkách a podle svého výhradního uvážení, zveřejněním oznámení o změně nebo nové smlouvy na webových stránkách. V případě podstatných změn těchto Podmínek, budou nové podmínky zveřejněny na Webových stránkách, budete požádáni o souhlas s jejich podmínkami a můžete být také informováni e -mailem. Pokud je jakákoli změna pro vás nepřijatelná, jedinou možností, jak tomu zabránit, je přestat používat webové stránky a naše služby. Pošlete žádost o okamžité ukončení vašeho členství na email: info@kosateam.com

Nákupní Podmínky; Členské Poplatky

Tato smlouva se vztahuje na vaše nákupy na webových stránkách, stejně jako na jakékoli další nákupy, které u nás provedete. Souhlasíte s tím, že nám zaplatíte částku uvedenou při platbě nebo jak je uvedeno jinak. Pokud nemůžeme zpracovat vaši platbu, můžeme vaši objednávku zrušit.

2.1. Členská sekce FREE KosaTeamu je vám přístupná zdarma, díky čemuž můžete čerpat výhod KosaTeamu v podobě vzdělávání, webinářů, různých free nástrojů a mnoho dalších věcí, které podpoří váš primární byznys. Nemusíte se obávat že vám budou strženy jakékoli další skryté poplatky za vámi nevyžádané služby. Nesmíte mít v KosaTeamu více účtů na jedno jméno! Při porušení těchto podmínek, vás můžeme bez udání důvodů navždy odstranit z KosaTeamu.

2.2. Členská sekce PRO KosaTeamu je zpoplatněná pravidelnými (měsíčními, ročním) automatickými platbami - viz. opakované platby, díky čemuž můžete čerpat pokročilých výhod Člesnství PRO v podobě vzdělávací akademie, mentoringů, webinářů, různých PRO nástrojů a mnoho dalších věcí, které podpoří váš primární byznys. Nemusíte se obávat že vám budou strženy jakékoli další skryté poplatky za vámi nevyžádané služby. Nesmíte mít v KosaTeamu více účtů na jedno jméno! Při porušení těchto podmínek, vás můžeme bez udání důvodů navždy odstranit z KosaTeamu.

2.3. Každý člen KosaTeamu (včetně členů FREE) může vytvářet v KosaTeamu zisky, díky zprostředkování prodeje, jako obchodní partner. Zisky může vytvářet díky Affiliate partnerství, kde získává % provize z prodeje produktů KosaTeamu (včetně odměny za zprostředkování členství PRO). Není nijak vázán k plnění jakýchkoliv limitů nebo činností. 

2.4. člen KosaTeamu, může sám nakupovat produkty KosaTeamu. Při nákupu jakéhokoli produktu z nabídky KosaTeam vždy platíte jen tu částku, která je uvedena u objednávky. Nikdy neúčtujeme žádné skryté poplatky! Platby se provádějí skrze platební kreditní kartu/bankovní převod (členství PRO pouze skrze platební/kreditní kartu - viz. opakované platby). Pokud je žádost o vrácení peněz podána, po uplynutí lhůty pro vrácení peněz (14 dní), nebudou vráceny žádné částky zpět. 

2.5. Ceny. Všechny ceny, slevy a propagační akce zveřejněné na Webových stránkách se mohou změnit bez předchozího upozornění. Cena účtovaná za Službu bude cenou platnou v okamžiku zadání objednávky a bude stanovena v e -mailu s potvrzením objednávky. Zvýšení cen se bude vztahovat pouze na objednávky zadané po těchto změnách. Zveřejněné ceny nezahrnují daně ani poplatky za poštovné a balné, je-li to relevantní. Všechny tyto daně a poplatky budou přidány k vaší celkové částce a budou rozepsány ve vaší objednávce a v e -mailu s potvrzením objednávky. Snažíme se zobrazovat přesné informace o cenách, ale příležitostně se můžeme dopustit neúmyslných typografických chyb, nepřesností nebo opomenutí souvisejících s cenami a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti.

2.6. Propagační akce. Čas od času můžeme na webu nabídnout propagační akce, které mohou ovlivnit ceny a které se řídí podmínkami odlišnými od těchto podmínek. Pokud dojde ke konfliktu mezi podmínkami propagace a těmito podmínkami, budou se řídit podmínkami propagace.

2.7. Charge-Backs. Souhlasíte s tím, že požádáte o navrácení poplatku tím způsobem, že kontaktujete KosaTeam na email: info@kosateam.com a poskytnete KosaTeamu příležitost vyřešit vaše obavy. Pokud požádáte o zpětné zúčtování, aniž byste oficiálně kontaktovali KosaTeam výše uvedeným emailem… Nebude na vaši žádost brán zřetel!

 Používání Webové Stránky a Našich Služeb

prostřednictvím webových stránek (dále jen „služby“) poskytujeme řadu vzdělávacích produktů a služeb, včetně školení a materiálů pro rozvoj a propagaci vašeho online obchodu. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu nebude kdykoli nebo po jakoukoli dobu k dispozici celá webová stránka nebo její část. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem webových stránek nebo k celé webové stránce uživatelům, včetně registrovaných uživatelů. Vyhrazujeme si právo čas od času přidávat, měnit nebo mazat ceny, obsah nebo služby z webových stránek nebo našich služeb.

3.1. Pro přístup na web nebo k některým z nabízených zdrojů můžete být požádáni o poskytnutí určitých registračních údajů nebo jiných informací. Podmínkou vašeho používání webových stránek je, že vámi poskytnuté informace jsou správné, aktuální a úplné. Souhlasíte s tím, že všechny informace, které poskytnete, včetně, ale bez omezení na použití jakýchkoli interaktivních funkcí na webových stránkách, se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte se všemi akcemi, které podnikneme s ohledem na vaše informace v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

3.2. Můžete mít pouze jeden členský účet.

3.3. Při používání Webové stránky a našich Služeb musíte dodržovat všechny body těchto Podmínek, příslušné dohody a zásady uvedené níže a všechny příslušné zákony, předpisy a pravidla.

3.4. Vaše licence k používání webových stránek a našich služeb

3.4.1. Vlastníme nebo licencujeme veškerá duševní vlastnictví a další práva, nároky a podíly na Webových stránkách, našich Službách a materiálech přístupných na Webových stránkách nebo prostřednictvím nich a našich Služeb, pokud není v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak. Například a bez omezení vlastníme ochranné známky, autorská práva a určité technologie používané při poskytování našich Služeb. Nezískáváte zde žádná práva, nároky ani podíly podle těchto Podmínek ani jinak, pokud to není výslovně stanoveno v tomto dokumentu.

3.4.2. Udělujeme vám přístup k webovým stránkám a našim službám k jejich zamýšleným účelům a za jejich dodržování s těmito podmínkami. Tato možnost vám nedává právo (a) shromažďovat nebo používat informace obsažené na webových stránkách pro účely, které zakazujeme, (b) soutěžit s naší společností nebo (c) používat webové stránky nebo naše služby k zahájení nového podnikání nebo předmět podnikání. Pokud používáte web nebo naše služby způsobem, který přesahuje rozsah této spolupráce nebo porušuje jakoukoli příslušnou smlouvu, vaše spolupráce okamžitě skončí.

3.5. Služby třetích stran. Na Webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na jiné webové stránky, produkty a služby, které nejsou spojeny s námi, pod naší kontrolou nebo námi jinak udržovány, a můžeme použít třetí strany k poskytování určitých služeb přístupných prostřednictvím Webové stránky. Tyto třetí strany ani jejich služby nekontrolujeme. Vy tak souhlasíte s tím, že za vaše používání těchto služeb nebudeme žádným způsobem odpovědní. Tyto třetí strany mohou mít své vlastní podmínky použití a další zásady. Při používání těchto služeb musíte dodržovat jejich podmínky a zásady, jakož i tyto podmínky. Pokud jsou jakékoli takové podmínky nebo zásady v rozporu s našimi Podmínkami, dohodami nebo zásadami, musíte být v souladu s našimi Podmínkami, dohodami nebo zásadami. Nepodporujeme ani neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky týkající se stránek třetích stran nebo jakýchkoli informací, softwaru nebo jiných produktů nebo služeb, které se zde nacházejí. Pokud se rozhodnete přistupovat k jakýmkoli webovým stránkám třetích stran propojeným s touto webovou stránkou, činíte tak zcela na vlastní riziko a v souladu s podmínkami používání těchto webových stránek.

Důvěrnost

4.1. Pro účely těchto Podmínek se za „Důvěrné informace“ považují všechny informace a materiály, které: (a) pokud jsou v písemné podobě označeny jako důvěrné, nebo (b) pokud jsou ústně zveřejněny, jsou označeny jako důvěrné v době zveřejnění, nebo (c) při absenci buď (a) nebo (b) jsou informace, které by rozumná strana považovala za neveřejné informace a důvěrné.

4.2. Důvěrné informace budou zahrnovat bez omezení: všechny informace poskytnuté na nebo prostřednictvím Webových stránek nebo našich Služeb; obchodní tajemství, vynálezy, výzkumné metody, metody shromažďování informací, metody vytváření naší databáze, postupy, zařízení, stroje, programy pro zpracování dat, software, počítačové modely, výzkumné projekty a další prostředky, které používáme při provádění našich podnikání; formulace produktů, strategie a plány pro budoucí podnikání, nové podnikání, vývoj produktů nebo jiného vývoje, nové a inovativní nápady na produkty, potenciální akvizice nebo odprodeje a nové marketingové nápady; informace týkající se nákladů, provizí, poplatků, zisků, tržeb, trhů, prodejních metod a finančních informací; seznamy adres, identita našich zákazníků, potenciálních zákazníků, distributorů, a dodavatelů a jejich jména a adresy, jména zástupců zákazníků odpovědných za uzavírání smluv na naše produkty nebo služby, částky, které nám zákazníci platí, specifické potřeby a požadavky zákazníků a potenciální zákazníky a doporučení; a strukturu, posloupnost a organizaci naší databáze spolu se zdrojovým kódem a objektovým kódem; a identitu našich zaměstnanců, jejich příslušné mzdy, bonusy, výhody, kvalifikace a schopnosti.

4.3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že povaha našich důvěrných, chráněných a obchodních tajemství, ke kterým máte a budete mít přístup, odvozuje hodnotu ze skutečnosti, že není obecně známá a používaná ostatními ve vysoce konkurenčním prostředí, ve kterém soutěžíme. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že i v naprosté dobré víře abyste předávali informace pro našeho konkurenta, aniž byste čerpali a využívali informace získané podle těchto Podmínek. 

4.4. Berete na vědomí, že Důvěrné informace přijímáte důvěrně, a nebudete zveřejňovat, kopírovat ani zveřejňovat žádné Důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu KosaTeamu. Dále souhlasíte s tím, že se nebudete pokoušet zpětně analyzovat, dekompilovat ani se pokoušet zjišťovat zdrojový kód našeho softwaru nebo jakéhokoli jiného softwaru dodaného níže. Berete na vědomí, že budete používat Důvěrné informace pouze v rozsahu nezbytném k propagaci vašeho podnikání a že vynaložíte veškeré úsilí, abyste zabránili neoprávněnému prozrazení Důvěrných informací jakékoli třetí straně.

4.5. Pokud chcete sdílet informace, které zveřejňujeme zdarma, poté tak učinit můžeš, ale vždy jen v té podobě, která je originální od KosaTeamu. Pokud budete vytvářet kopie máme právo nárokovat ušlý zisk a sankci za plagiátorství.

4.6. Souhlasíte s tím, že nebudete sami nebo ve spojení s ostatními, používat důvěrné nebo obchodní tajemství k (a) získávání žádných zaměstnanců nebo zákazníků u nás nebo k usnadnění jakékoli organizace, se kterou jste spojeni při získávání žádostí, ke změně jejího vztahu s námi; (b) žádat o zaměstnání, najmout nebo se zapojit jako nezávislý dodavatel nebo usnadnit jakoukoli organizaci, se kterou jsme spojeni při získávání zaměstnání, pronájmu nebo zakázky jako nezávislý dodavatel, jakoukoli osobu, která byla u nás zaměstnána kdykoli během období těchto Podmínek (za předpokladu, že se toto ustanovení (b) nevztahuje na žádnou osobu, jejíž pracovní poměr u nás byl ukončen na dobu jednoho roku nebo delší); nebo (c) vyzvat k podnikání nebo poskytovat služby pro jakéhokoli zákazníka, dodavatele, nabyvatele licence nebo náš obchodní vztah, přimět nebo se pokusit přimět, jakýkoli takový subjekt, který s námi přestane obchodovat; nebo jakýmkoli způsobem zasahovat do vztahu mezi jakýmkoli takovým subjektem a námi.

4.7. Souhlasíte s tím, že nebudete činit žádná hanlivá prohlášení, ústní ani písemná, ani jinak nebude znevažovat nás, naše produkty, zaměstnance, služby, práci, a učiníte veškerá přiměřená opatření, abyste ostatním zabránili dělat hanlivá prohlášení. Souhlasíte s tím, že by bylo nemožné, nepraktické nebo extrémně obtížné stanovit skutečné škody způsobené porušením tohoto odstavce, a proto souhlasíte s tím, že částka škody, kterou utrpí důvod každého takového porušení, aniž je dotčeno naše právo požadovat také soudní příkaz nebo jinou spravedlivou náprav

Obecná Pravidla

5.1. Zakázané použití. Webovou stránku nebo naše Služby můžete používat pouze k propagaci svého podnikání, jak je výslovně povoleno námi. Nesmíte způsobit poškození Webové stránky nebo našich Služeb. Konkrétně, ale nikoli jako omezení, nesmíte: (i) zasahovat do webových stránek nebo našich služeb pomocí virů nebo jiných programů nebo technologií určených k narušení nebo poškození jakéhokoli softwaru nebo hardwaru; (ii) kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat jakoukoli technologii používanou k poskytování webových stránek nebo našich služeb; (iii) používat robota, pavouka nebo jiného zařízení nebo procesu ke sledování aktivity na nebo kopírování stránek z Webových stránek nebo našich Služeb, s výjimkou provozu nebo používání internetového „vyhledávače“, čítačů přístupů nebo podobné technologie; (iv) shromažďovat adresy elektronické pošty nebo jiné informace od třetích stran pomocí webových stránek nebo našich služeb; (v) vydávat se za jinou osobu nebo subjekt; (vi) zapojit se do jakékoli činnosti, která narušuje schopnost jiného uživatele používat nebo užívat webové stránky nebo naše služby; (vii) pomáhat nebo povzbuzovat jakoukoli třetí stranu v jakékoli činnosti zakázané těmito Podmínkami služby; (viii) spoluoznačit webové stránky nebo naše služby; (ix) rámovat webové stránky nebo naše služby; nebo (x) hypertextový odkaz na webové stránky nebo naše služby bez výslovného předchozího písemného souhlasu Tomáše Kosiewicze. 

5.2. Oblasti webových stránek omezené heslem. Většina oblastí webových stránek je pro registrované uživatele omezena heslem („oblasti chráněné heslem“). Pokud jste se zaregistrovali jako autorizovaný uživatel, abyste získali přístup do těchto oblastí chráněných heslem, souhlasíte s tím, že jste plně zodpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla, a souhlasíte s tím, že nás upozorníte v případě ztráty, odcizení, prozrazení hesla neoprávněnému třetí strany, nebo jinak mohlo dojít ke kompromitaci. Souhlasíte s tím, že nesete plnou odpovědnost za veškeré činnosti, ke kterým dochází pod vaším účtem, včetně veškerých poplatků, které mohou nastat pod vaším účtem chráněným heslem, bez ohledu na to, zda jste osobou, která takové činnosti provádí nebo ne.

5.3. Zásady ochrany proti spamu: Náš web nebo služby nesmíte používat k neetickým marketingovým aktivitám, mimo jiné včetně spamování. Níže jsou uvedeny příklady činností, které nejsou povoleny a které mohou mít za následek okamžitou deaktivaci vašeho účtu nebo ukončení vašeho členství: a) maskování původu veškerého obsahu přenášeného na naši webovou stránku nebo služby nebo prostřednictvím našich webových stránek nebo pomocí jiných prostředků podvodného adresování; b) předávání e -mailů z poštovních serverů třetích stran bez svolení této třetí strany; c) přenos jakéhokoli materiálu, který je nezákonný nebo použitý bez adekvátního povolení vlastníka materiálu; d) shromažďování e -mailových adres způsobem, který je nezákonný nebo porušuje práva třetí strany; e) zasílání e -mailů, které obsahují nepřesné informace v záhlaví nebo názvy domén, které nejsou platné nebo neexistují; f) zasílání e -mailů, které obsahují nepravdivé nebo zavádějící informace v předmětu nebo textu zprávy; g) odesílání e-mailů, které neoznačují, že se jedná o reklamu, neobsahuje funkční mechanismus odhlášení nebo neobsahuje vaši platnou fyzickou poštovní adresu; nebo h) zasílání e-mailů, které porušují platné zákony, mimo jiné včetně zákona CAN-SPAM nebo příslušných zákonů jurisdikcí, ze kterých odesíláte e-maily nebo ve kterých je e-mail přijat; nebo i) přijatelné zásady používání našeho poskytovatele e -mailových služeb. nezahrnuje fungující mechanismus odhlášení nebo neobsahuje vaši platnou fyzickou poštovní adresu

Výhradní Práva

6.1. Monitorování. Vyhrazujeme si právo, ale nepřebíráme povinnost, sledovat transakce a komunikaci, ke kterým dochází prostřednictvím Webové stránky nebo členských sekcí. Pokud na základě našeho výhradního a absolutního uvážení rozhodneme, že vy nebo jiný uživatel webových stránek porušíte nebo porušíte podmínky nebo že taková transakce nebo komunikace je nevhodná, můžeme takovou transakci zrušit nebo podniknout jakékoli jiné kroky k omezení přístupu nebo dostupnosti jakéhokoli materiálu, který lze považovat za nežádoucí, bez jakékoli odpovědnosti vůči vám nebo jakékoli třetí straně.

6.2. Úprava Služby. Weby nebo naše Služby můžeme kdykoli upravit s oznámením nebo bez něj a neneseme za to žádnou odpovědnost.

Etika

7.1. Žádáme vás, abyste respektovali online komunitu webových stránek. Vaše chování při používání webových stránek a našich služeb by se mělo řídit zdravým rozumem a základní etiketou. K podpoře těchto společných cílů souhlasíte, že nebudete:

7.1.1. Znevažovat produkty nebo služby jakékoli společnosti nebo jednotlivce.

7.1.2. Vydávat se za nás, naše zaměstnance nebo jiné profesionály v oboru.

7.1.3. Odkazovat na nepovolený obsah na webových stránkách.

7.1.4. Vyžádat si heslo uživatele nebo jiné informace o účtu.

7.1.5. Shromažďovat informace o uživateli za jakýmkoli účelem.

7.1.6. Používat rasově nebo etnicky urážlivý jazyk; diskutovat nebo podněcovat nezákonnou činnost; používat explicitní nebo obscénní jazyk; nebo vyžadovat nebo zveřejňovat sexuálně explicitní obrázky.

7.1.7. Obtěžovat, vyhrožovat nebo ztrapňovat kohokoli.

7.1.8. Zveřejňovat cokoli, na co nemáte zákonné právo; a

7.1.9. Porušovat jakékoli zákony nebo činit nepravdivá nebo zavádějící prohlášení;

Podání, Komunikace

8.1. Vaše podání. Odesláním dotazů, komentářů, návrhů, nápadů, příspěvků na nástěnkách, materiálů zaslaných prostřednictvím webových formulářů, soutěžních příspěvků, sdělení nebo jakýchkoli jiných informací („Příspěvky“) nám udělujete neomezenou licenci k používání takových příspěvků k jakémukoli účelu, včetně bez omezeních marketingových a jiných propagačních účelů. Souhlasíte, že nebudeme mít žádnou povinnost zachovávat důvěrnost jakýchkoli příspěvků. Nebudete proti nám vznášet nárok na základě „morálních práv“ nebo zálib vyplývajících z našeho používání příspěvku.

8.2. Příspěvky ostatních. Nekontrolujeme obsah zveřejněný třetími stranami a jako takový nezaručujeme přesnost, integritu ani kvalitu takového obsahu. Chápete, že používáním Webové stránky nebo našich Služeb můžete být vystaveni obsahu, který je urážlivý, neslušný nebo závadný. Za žádných okolností nebudeme žádným způsobem odpovídat za jakýkoli takovýto obsah. Okamžitě se snažíme ho odstranit!

Povize a Platby

9.1. Členství FREE KosaTeamu je zdarma a Členství PRO je placené podle předem jasně daných podmínek, které potvrzujete v objednávkovém formuláři (viz. opakované platby) a není vám účtován žádný skrytý poplatek za přístup do členských sekcí KosaTeamu.

9.2. Každý člen KosaTeamu (včetně Členů FREE) může být odměněn za zprostředkování prodeje našich produktů a služeb, díky čemuž mu náleží odměna ve výši několika %, podle členství a historického součtu odměn. Odměňování za zprostředkování prodeje našich produktů a služeb s řídí podmínkami KosaTeam affiliate programu a jejich kompletní znění je k dispozici v provizním systému (affiliate.kosateam.com). 

9.3. Výplatní minimum je 1000 Kč a nevyplácíme v jiné měně než v českých korunách. 

9.4. Výplatu lze žádat po uplynutí 14 denní zákonné lhůty na navrácení peněz, vložením faktury s provizemi do systému (viz. 9.5). Bez vámi vložené faktury, nemůže vyplatit žádné peníze. 

9.5. Provize vyplácíme vždy k poslednímu dni v měsíci, kdy vyplatíme pouze faktury, které jsou do daného data vloženy na příslušném místě do systému (affiliate.kosateam.com ; fakturace). Každá platba se provádí na účet. Nic nejde v hotovosti! 

9.6. Vaše provize se kumulují ve vaší online kanceláři provizního systému KosaTeamu (affiliate.kosateam.com). Provize tam zůstávají 12 měsíců, kdy máte možnost si zažádat o vyplacení. Pokud tak neučiníte, vaše provize propadají. My se nezavazejme nijak se vám připomínat, že máte provize v systému. 

Prohlášení a Záruky

10.1. Vzájemná prohlášení a záruky. Každá strana druhé straně prohlašuje, že: (i) strana má plnou moc a oprávnění uzavírat a plnit tyto podmínky (ii) provedení a plnění těchto podmínek nepředstavuje porušení nebo konflikt s jakoukoli jinou smlouvou nebo ujednáním, kterým je strana vázána, a (iii) Body těchto Podmínek jsou zákonným, platným a závazným závazkem strany uzavírající tyto Podmínky, vymahatelné v souladu s těmito podmínkami.

10.2. Prohlašujete a zaručujete nám, že při používání Webové stránky nebo našich Služeb: (i) neporušíte autorská práva, ochrannou známku, patent, obchodní tajemství, právo na soukromí, právo na propagaci ani jiné zákonné právo jakékoli třetí strany; (ii) strana bude dodržovat všechny příslušné zákony, pravidla a předpisy; (iii) nenarušíte ani nepoškodíte žádný software nebo hardware; a (iv) uvedete správné, aktuální a úplné fakturační a kontaktní údaje. Případně prohlašujete a zaručujete, že jste současným vlastníkem firmy a budete používat webové stránky a služby k rozvoji podnikání, a nikoli k zahájení nového podnikání nebo nové linie podnikání.

Záruky

11.1. ODMÍTÁME JAKÉKOLI ZÁRUKY VÝDĚLKŮ A NEGARANTUJEME VÁM VŮBEC NIC. VŠE SE ODVÍJÍ OD VAŠEHO ZAPOJENÍ, ČASU A AKTIVIT, KTERÉ TOMU VĚNUJETE. ODMĚNY SE MOHOU LIŠIT A NIC NENÍ GARANTOVÁNO! 

11.2. NEZARUČUJEME, ŽE WEB, ČLENSKÉ SEKCE A DALŠÍ NAŠE SLUŽBY NEBO OBSAH (I) BUDOU NEPORUŠENY, (II) BUDOU BEZ PROBLÉMŮ NEBO CHYB, (III) SPLŇUJÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO (IV) ) BUDE VŠE FUNGOVAT V KONFIGURACI NEBO S HARDWAREM NEBO SOFTWAREM, KTERÝ POUŽÍVÁTE. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, JINÉ NEŽ TY, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH.

11.2. VYLOUČENÍ ŠKOD - NEBUDEME ZA VÁS NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANU ODPOVĚDNI, NEBUDEME ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY (VČETNĚ ŠKOD, TÝKAJÍCÍ SE ZTRACENÝCH ZISKŮ, ZTRACENÝCH ÚDAJŮ NEBO ZTRÁTY VLASTNICTVÍ) NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

Page Created with OptimizePress