fbpx

zÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ KOSATEAM

Milí návštěvníci webových stránek www.kosateam.com

V následujícím textu najdete pravidla, podle kterých přistupujeme k ochraně vašich osobních údajů, které nám některým z níže uvedených způsobů dáváte k dispozici. 

Vážíme si vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 110/2019 sb., o zpracování osobních údajů a podle nařízení (eu) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou gdpr. 


základní informace

Provozovatelem internetových stránek www.KosaTeam.com je Tomáš Kosiewicz, se sídlem Turpišova 231, Chrastava, 463 31, Česká Republika, IČ: 75574101, zapsán u krajského soudu Liberec.  

Správce Osobních Údajů

Správcem osobních údajů je Tomáš Kosiewicz, se sídlem Turpišova 231, Chrastava, 463 31, Česká Republika, IČ: 75574101, zapsán u krajského soudu Liberec.  

1.1. Kontaktní údaja jsou: Tomáš Kosiewicz, email: info@kosateam.com, mobil: +420 606 981 153

Jaké Osobní Údaje Zpracováme

osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

Zdroje a Kategorie Zpracovávaných Osobních Údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, registrace do členství, stažení tréninku či jiného produktu zdarma

Zákonný Důvod a Účel Zpracování Osobních Údajů

4.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Vyřízení dotazu ve Vaší poptávce.

4.2. 
Účelem zpracování osobních údajů je:

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

Vyřízení Vaší registrace do členství (FREE či PRO) a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

4.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba Uchování Údajů

5.1. Správce uchovává osobní údaje:

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

5.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaž

Příjemci Osobních Údajů (Subdodavatelé Správce)

6.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a firmy

zajišťující marketingové služby.

6.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše Práva

7.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

7.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky Zabezpečení Osobních Údajů

8.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a antivirový program.

8.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná Ustanovení

9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře či vyplněním registrace do členství nebo stažení produktu zdarma potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře či vyplněním svých údajů do formuláře pro stažení produktu zdarma či registrace do členství a jejich odesláním. Zaškrtnutím souhlasu či odesláním vyplněného formuláře pro stažení produktu zdarma či odeslání vyplněné registrace pro vstup do členství potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Cookies

Pro usnadnění Vaší orientace pohybování se na těchto internetových stránkách používáme uložené soubory cookies v prohlížeči návštěvníků. Na tomto webu cookies používáme k tomu, abychom mohli sledovat výhody návštěvníků a podle toho upravovat náš web.

Co jsou cookies?
Jde o malé soubory, které uloží na Váš pevný disk, což vede k zjednodušení navigace na internetových stránkách. Tyto stránky lze také používat bez toho, aniž by se informace cookies sbírali.Můžete, ale přijít o nějaké funkce těchto stránek. Používání cookies lze vypnout ve vašem prohlížeči.

Jaké cookies si váš prohlížeč ukládá, když navštívíte tento web?
Jde o nezbytné údaje – nástroj, který si pamatuje obsah nákupního košíku, stav objednávkového formuláře
     – Analytika a marketing cookies – jde o některé služby, které zlepšují funkce našich stránek (například. různé služby od firmy Google, Seznam.cz, Heureka.cz, Facebook a další)
Pokud chcete mít kontrolu nad cookies, které náš web zpracovává můžete použít nástroj pro jejich zjištění https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem: 25. 5. 2022

Page Created with OptimizePress